ค้นหาสินค้า :

HITACHI - LP-WU6500GD

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 5,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 36.1 x 43.7 x 14.7 ซม.

น้ำหนัก : 10.5 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU6600GD

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 6,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 52.1 x 22 x 47 ซม.

น้ำหนัก : 24.5 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU9750GD

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 8,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU9100BPG

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 30,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WX3500

เทคโนโลยี่ : LASER LED

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 3,500 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 47.1 x 14.8 x 45.5 ซม.

น้ำหนัก : 14.6 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU3500

เทคโนโลยี่ : LASER LED

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 3,500 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 47.1 x 14.8 x 45.5 ซม.

น้ำหนัก : 14.6 กิโลกรัม


HITACHI - CP-X9110

เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 2,000:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WX9210

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 8,500 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WU9410

เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 8,500 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WU9100

เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WU13KD

เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 13,000 Lumes

ความคมชัด : 2,000:1

ขนาด : 50 x 63.3 x 27 ซม.

น้ำหนัก : 34 กิโลกรัม


HITACHI - CP-HD9320GFB

เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 8,200 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


HITACHI - CP-HD9950BGF

เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 9,500 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 18 กิโลกรัม  เทคโนโลยี่ : LASER

  ความละเอียด : WUXGA

  ความสว่าง : 5,000 Lumes

  ความคมชัด : 20,000:1

  ขนาด : 36.1 x 43.7 x 14.7 ซม.

  น้ำหนัก : 10.5 กิโลกรัม


  เทคโนโลยี่ : LASER

  ความละเอียด : WUXGA

  ความสว่าง : 6,000 Lumes

  ความคมชัด : 20,000:1

  ขนาด : 52.1 x 22 x 47 ซม.

  น้ำหนัก : 24.5 กิโลกรัม


  เทคโนโลยี่ : LASER

  ความละเอียด : WUXGA

  ความสว่าง : 8,000 Lumes

  ความคมชัด : 20,000:1

  ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

  น้ำหนัก : 28 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 30,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LASER LED

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 3,500 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 47.1 x 14.8 x 45.5 ซม.

น้ำหนัก : 14.6 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LASER LED

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 3,500 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 47.1 x 14.8 x 45.5 ซม.

น้ำหนัก : 14.6 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 2,000:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 8,500 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 8,500 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 13,000 Lumes

ความคมชัด : 2,000:1

ขนาด : 50 x 63.3 x 27 ซม.

น้ำหนัก : 34 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 8,200 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : DLP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 9,500 Lumes

ความคมชัด : 2,500:1

ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม.

น้ำหนัก : 18 กิโลกรัม

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  HITACHI LP-WU6500GD เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 5,000 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 36.1 x 43.7 x 14.7 ซม. / น้ำหนัก : 10.5 กิโลกรัม ฿499,999 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU6600GD เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 6,000 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 52.1 x 22 x 47 ซม. / น้ำหนัก : 24.5 กิโลกรัม ฿599,999 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU9750GD เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 8,000 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม. / น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม ฿999,999 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU9100BPG เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 10,000 Lumes / ความคมชัด : 30,000:1 / ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม. / น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม ฿1,699,000 รายละเอียด
  HITACHI LP-WX3500 เทคโนโลยี่ : LASER LED / ความละเอียด : WXGA / ความสว่าง : 3,500 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 47.1 x 14.8 x 45.5 ซม. / น้ำหนัก : 14.6 กิโลกรัม ฿249,900 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU3500 เทคโนโลยี่ : LASER LED / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 3,500 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 47.1 x 14.8 x 45.5 ซม. / น้ำหนัก : 14.6 กิโลกรัม ฿279,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-X9110 เทคโนโลยี่ : DLP / ความละเอียด : XGA / ความสว่าง : 10,000 Lumes / ความคมชัด : 2,000:1 / ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม. / น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม ฿649,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WX9210 เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WXGA / ความสว่าง : 8,500 Lumes / ความคมชัด : 2,500:1 / ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม. / น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม ฿649,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WU9410 เทคโนโลยี่ : DLP / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 8,500 Lumes / ความคมชัด : 2,500:1 / ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม. / น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม ฿849,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WU9100 เทคโนโลยี่ : DLP / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 10,000 Lumes / ความคมชัด : 2,500:1 / ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม. / น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม ฿1,699,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WU13KD เทคโนโลยี่ : DLP / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 13,000 Lumes / ความคมชัด : 2,000:1 / ขนาด : 50 x 63.3 x 27 ซม. / น้ำหนัก : 34 กิโลกรัม ฿2,999,000 รายละเอียด
  HITACHI CP-HD9320GFB เทคโนโลยี่ : DLP / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 8,200 Lumes / ความคมชัด : 2,500:1 / ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม. / น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม ฿1,699,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-HD9950BGF เทคโนโลยี่ : DLP / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 9,500 Lumes / ความคมชัด : 2,500:1 / ขนาด : 53.7 x 17 x 43.8 ซม. / น้ำหนัก : 18 กิโลกรัม ฿1,999,000 รายละเอียด

© Newzeno