ค้นหาสินค้า :

LG - 32SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.9 x 42.8 x 5.5 ซม.

น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม


LG - 32SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.9 x 48.1 x 5.5 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - 43SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม


LG - 43SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม


LG - 49SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 63.8 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม


LG - 49SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 69.6 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม


LG - 55SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 71.4 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม


LG - 55SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 77.3 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม


LG - 55UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,23.9 x 72.5 x 3.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


LG - 65SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 145.6 x 83 x 4.1 ซม.

น้ำหนัก : 27.9 กิโลกรัม


LG - 65UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,45.8 x 84.8 x 4 ซม.

น้ำหนัก : 26 กิโลกรัม


LG - 75UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 168 x 96 x 5.8 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - 86UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 207 x 125 x 29 ซม.

น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม


LG - 98LS95D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม.

น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม43

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 63.8 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 69.6 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 71.4 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 77.3 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,23.9 x 72.5 x 3.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


65

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 145.6 x 83 x 4.1 ซม.

น้ำหนัก : 27.9 กิโลกรัม

65

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,45.8 x 84.8 x 4 ซม.

น้ำหนัก : 26 กิโลกรัม

75

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 168 x 96 x 5.8 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


86

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 207 x 125 x 29 ซม.

น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม

98

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม.

น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  LG 32SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.9 x 42.8 x 5.5 ซม. / น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 32SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.9 x 48.1 x 5.5 ซม. / น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 110.2 x 63.8 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 110.2 x 69.6 x 2.1 ซม. / น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 123.8 x 71.4 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 123.8 x 77.3 x 2.1 ซม. / น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1,23.9 x 72.5 x 3.8 ซม. / น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 65SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 145.6 x 83 x 4.1 ซม. / น้ำหนัก : 27.9 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 65UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1,45.8 x 84.8 x 4 ซม. / น้ำหนัก : 26 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 75UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 168 x 96 x 5.8 ซม. / น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 86UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 207 x 125 x 29 ซม. / น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 98LS95D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม. / น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด

© Newzeno