ค้นหาสินค้า :

Newzeno - T1037M

พอดีกับจอ 37- 70 นิ้ว

รองรับนํ้าหนักทีวี 50 กิโลกรัม

รองรับชั้นวาง 10 กิโลกรัม

ขนาด 840*785*1813 มม.
Newzeno - TTL04-610TW

พอดีกับจอ 60- 100 นิ้ว

ขนาด 1245*755*1838 มม.

รองรับนํ้าหนัก 100 กก.

Newzeno - TTV04-46TW

พอดีกับจอ 37- 70 นิ้ว

ขนาด 828*700*1746-2146 มม.

รองรับนํ้าหนัก 50 กก.

Newzeno - TW100

พอดีกับจอ 60- 100 นิ้ว

ขนาด 840*785*1813 มม

รองรับนํ้าหนัก 136.4 กก.พอดีกับจอ 60- 100 นิ้ว

ขนาด 840*785*1813 มม

รองรับนํ้าหนัก 136.4 กก.
© Newzeno