ค้นหาสินค้า :

Newzeno - PLB-CE922-01S

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 200 x 200 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 226 x 226 x 1023 มิลลิเมตร


Newzeno - PLB-CE944-01S

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 405 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 480 x 435 x 1128 มิลลิเมตร


Newzeno - PLB-CE946-01S

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 605 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 680 X 435 X 1128 มิลลิเมตร


Newzeno - PLB-CE922-01L

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 200 x 200 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 226 x 226 x 1673 มิลลิเมตร


Newzeno - PLB-CE944-01L

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 65 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 405 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 480 x 435 x 1778 มิลลิเมตร


Newzeno - PLB-CE946-01L

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 605 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 680 x 435 x 1778 มิลลิเมตร  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

  Max VESA : 200 x 200 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

  ขนาด : 226 x 226 x 1023 มิลลิเมตร


  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

  Max VESA : 405 x 405 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

  ขนาด : 480 x 435 x 1128 มิลลิเมตร


  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

  Max VESA : 605 x 405 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

  ขนาด : 680 X 435 X 1128 มิลลิเมตรรูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 200 x 200 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 226 x 226 x 1673 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 65 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 405 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 480 x 435 x 1778 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 605 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา

ขนาด : 680 x 435 x 1778 มิลลิเมตร


  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  Newzeno PLB-CE922-01S รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 200 x 200 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา / ขนาด : 226 x 226 x 1023 มิลลิเมตร ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  Newzeno PLB-CE944-01S รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 405 x 405 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา / ขนาด : 480 x 435 x 1128 มิลลิเมตร ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  Newzeno PLB-CE946-01S รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 605 x 405 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา / ขนาด : 680 X 435 X 1128 มิลลิเมตร ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  Newzeno PLB-CE922-01L รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 200 x 200 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา / ขนาด : 226 x 226 x 1673 มิลลิเมตร ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  Newzeno PLB-CE944-01L รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 65 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 405 x 405 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา / ขนาด : 480 x 435 x 1778 มิลลิเมตร ฿4,280 รายละเอียด
  Newzeno PLB-CE946-01L รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 605 x 405 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 25 องศา / ขนาด : 680 x 435 x 1778 มิลลิเมตร ติดต่อสอบถาม รายละเอียด

© Newzeno