ค้นหาสินค้า :

LG - LBS060DA1D

Pixel Pitch (mm) : 6.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 27,777

ขนาด : 115.2 x 76.8 x 21.7 ซม.

น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม


LG - LBS060DA3D

Pixel Pitch (mm) : 6.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 27,777

ขนาด : 115.2 x 76.8 x 21.7 ซม.

น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม


LG - LBS080DA1D

Pixel Pitch (mm) : 8.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 15,625

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


LG - LBS080DA3D

Pixel Pitch (mm) : 8.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 15,625

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


LG - LBS100DA1D

Pixel Pitch (mm) : 10.67

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 8,836

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


LG - LBS100DA3D

Pixel Pitch (mm) : 10.67

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 8,836

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


LG - LBS120DA3D

Pixel Pitch (mm) : 12.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 6,944

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


LG - LBS160DA1D

Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


LG - LBS160VA1D

Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 7,500

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 256 x 192 x 25.4 ซม.

น้ำหนัก : 218 กิโลกรัม


LG - LBS200VA1D

Pixel Pitch (mm) : 20.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 2,500

ขนาด : 256 x 192 x 25.4 ซม.

น้ำหนัก : 218 กิโลกรัม


LG - LBF160DA1D

Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 76.8 x 96 x 25.4 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - LBB160DA1D

Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 153.6 x 96 x 21.5 ซม.

น้ำหนัก : 72 กิโลกรัม


LG - LBS062DA1-V

Pixel Pitch (mm) : 6.30

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 25,600

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - LBS062DA3-V

Pixel Pitch (mm) : 6.30

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 25,600

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - LBS083DA3-V

Pixel Pitch (mm) : 8.33

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 14,411

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - LBS100DA1-V

Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - LBS100DA3-V

Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - LBE046DD4

Pixel Pitch (mm) : 4.63

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 46,656

ขนาด : 50 x 100 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 12 กิโลกรัม


LG - LBE046DD4D

Pixel Pitch (mm) : 4.63

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 46,656

ขนาด : 50 x 50 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 7.5 กิโลกรัม


LG - LBE069DD4

Pixel Pitch (mm) : 6.94

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 118,089

ขนาด : 50 x 100 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 12 กิโลกรัม


LG - LBE069DD4D

Pixel Pitch (mm) : 6.94

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 20,736

ขนาด : 50 x 50 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 7.5 กิโลกรัม


LG - LBE080DD4

Pixel Pitch (mm) : 8.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 15,625

ขนาด : 64 x 72 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


LG - LBE100DD4

Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 64 x 72 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


LG - LBS100DD5

Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 64 x 72 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม
Pixel Pitch (mm) : 8.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 15,625

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 10.67

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 8,836

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 10.67

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 8,836

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 12.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 6,944

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 153.6 x 153.6 x 22.2 ซม.

น้ำหนัก : 104 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 7,500

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 256 x 192 x 25.4 ซม.

น้ำหนัก : 218 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 20.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 2,500

ขนาด : 256 x 192 x 25.4 ซม.

น้ำหนัก : 218 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 76.8 x 96 x 25.4 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 16.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 3,906

ขนาด : 153.6 x 96 x 21.5 ซม.

น้ำหนัก : 72 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 6.30

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 25,600

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 6.30

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 25,600

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 8.33

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 14,411

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 80 x 160 x 14.3 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 4.63

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 46,656

ขนาด : 50 x 100 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 12 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 4.63

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 46,656

ขนาด : 50 x 50 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 7.5 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 6.94

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 118,089

ขนาด : 50 x 100 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 12 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 6.94

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 20,736

ขนาด : 50 x 50 x 6.8 ซม.

น้ำหนัก : 7.5 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 8.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 15,625

ขนาด : 64 x 72 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 5,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 64 x 72 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 6,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 64 x 72 x 9 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


© Newzeno