ค้นหาสินค้า :

LG - 32XF1E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 1500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม


LG - 49XEB3E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม


LG - 49XEB2E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม


LG - 55XS2E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1123.55 x 70.94 x 8.54 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


LG - 55XE3C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 74.53 x 134.54 x 16.0 ซม.

น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม


LG - 55XF3E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.6 x 70.9 x 10.7 ซม.

น้ำหนัก : 26.5 กิโลกรัม


LG - 75XE3C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.6 x 199.2 x 21.9 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


LG - 75XS2C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 167.5 x 95.4 x 11.6 ซม.

น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม


  32

  เทคโนโลยี่ : IPS

  ความละเอียด : Full HD

  ความสว่าง : 1500cd/m²

  อัตราส่วนภาพ : 16:9

  ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม.

  น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม

  49

  เทคโนโลยี่ : IPS

  ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

  ความสว่าง : 3000cd/m²

  อัตราส่วนภาพ : 16:9

  ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

  น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม

  49

  เทคโนโลยี่ : IPS

  ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

  ความสว่าง : 2500cd/m²

  อัตราส่วนภาพ : 16:9

  ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

  น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1123.55 x 70.94 x 8.54 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 74.53 x 134.54 x 16.0 ซม.

น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.6 x 70.9 x 10.7 ซม.

น้ำหนัก : 26.5 กิโลกรัม


75

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.6 x 199.2 x 21.9 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม

75

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 167.5 x 95.4 x 11.6 ซม.

น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  LG 32XF1E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 1500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม. / น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49XEB3E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD) / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม. / น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49XEB2E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD) / ความสว่าง : 2500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม. / น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55XS2E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 2500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1123.55 x 70.94 x 8.54 ซม. / น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55XE3C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 74.53 x 134.54 x 16.0 ซม. / น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55XF3E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 123.6 x 70.9 x 10.7 ซม. / น้ำหนัก : 26.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 75XE3C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 107.6 x 199.2 x 21.9 ซม. / น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 75XS2C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 2500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 167.5 x 95.4 x 11.6 ซม. / น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด

© Newzeno