ค้นหาสินค้า :

LG - 32TA3E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 76.8 x 46.3 x 7.4 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


LG - KT-T32E

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.2 กิโลกรัม

LG - KT-T320

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.1 กิโลกรัม

LG - 43TA3E

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 100.96 x 59.78 x 7.14 ซม.

น้ำหนัก : 17.1 กิโลกรัม


LG - 43KT - T43E

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 6.4 กิโลกรัม

LG - 43KT-T430

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ขนาด : 99.7 x 58.6 x 2.35 ซม.

น้ำหนัก : 6.5 กิโลกรัม

43

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 100.96 x 59.78 x 7.14 ซม.

น้ำหนัก : 17.1 กิโลกรัม

43

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 6.4 กิโลกรัม
43

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ขนาด : 99.7 x 58.6 x 2.35 ซม.

น้ำหนัก : 6.5 กิโลกรัม
© Newzeno