ค้นหาสินค้า :

Newzeno - LP37-810T

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 60 - 100 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 100 กิโลกรัม

Max VESA : 1098 x 807 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : -15 ~ +15 องศา

ขนาด : 1140 x 832 x 130 มิลลิเมตร


Newzeno - LP59-48T

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 43 - 90 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

Max VESA : 855 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +3 ~ - 12 องศา

ขนาด : 49 x 890 x 431 มิลลิเมตร


Newzeno - LP46-46T

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : 0 ~ - 12 องศา

ขนาด : 40 x 654 x 435 มิลลิเมตร


Newzeno - KL22-44T

รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 402 x 438 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 465 x 422 x 20.5 มิลลิเมตร


Newzeno - KL22-22T

รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 202 x 238 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 265 x 222 x 20.5 มิลลิเมตร  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 60 - 100 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 100 กิโลกรัม

  Max VESA : 1098 x 807 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : -15 ~ +15 องศา

  ขนาด : 1140 x 832 x 130 มิลลิเมตร


  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 43 - 90 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

  Max VESA : 855 x 405 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +3 ~ - 12 องศา

  ขนาด : 49 x 890 x 431 มิลลิเมตร


  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

  Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : 0 ~ - 12 องศา

  ขนาด : 40 x 654 x 435 มิลลิเมตรรูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 402 x 438 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 465 x 422 x 20.5 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 202 x 238 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 265 x 222 x 20.5 มิลลิเมตร

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  Newzeno LP37-810T รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 60 - 100 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 100 กิโลกรัม / Max VESA : 1098 x 807 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : -15 ~ +15 องศา / ขนาด : 1140 x 832 x 130 มิลลิเมตร ฿3,210 รายละเอียด
  Newzeno LP59-48T รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 43 - 90 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม / Max VESA : 855 x 405 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +3 ~ - 12 องศา / ขนาด : 49 x 890 x 431 มิลลิเมตร ฿1,605 รายละเอียด
  Newzeno LP46-46T รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : 0 ~ - 12 องศา / ขนาด : 40 x 654 x 435 มิลลิเมตร ฿1,070 รายละเอียด
  Newzeno KL22-44T รูปแบบ : Economy / สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม / Max VESA : 402 x 438 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา / ขนาด : 465 x 422 x 20.5 มิลลิเมตร ฿749 รายละเอียด
  Newzeno KL22-22T รูปแบบ : Economy / สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม / Max VESA : 202 x 238 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา / ขนาด : 265 x 222 x 20.5 มิลลิเมตร ฿535 รายละเอียด

© Newzeno