ค้นหาสินค้า :

Logitech - B525

เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

รับรอง : Hi-Speed USB 2.0

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 6.8 x 2.9 x 4 ซม.

น้ำหนัก : 0.8 กิโลกรัม


Logitech - C925E

เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

รับรอง : Hi-Speed USB 2.0

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 7.3 x 12.6 x 4.5 ซม.

น้ำหนัก : 1.7 กิโลกรัม


Logitech - C930e

เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : ซูม 4 เท่าความละเอียดสูง

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 4.3 x 9.4 x 7.1 ซม.

น้ำหนัก : 1.6 กิโลกรัม


Logitech - BRIO

เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 3

ความละเอียด : 4K

ระบบ : ดิจิตอลซูม 5 เท่าแบบ Full HD

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 6.3 x 3.6 x 1.9 ซม.

น้ำหนัก : 0.6 กิโลกรัม


Logitech - BCC950

เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : ซูมแบบ HD 1.2 เท่า

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 15.4 x 15 x 10.4 ซม.

น้ำหนัก : 5.6 กิโลกรัม


Logitech - CONNECT

เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : ดิจิตอลซูม 4 เท่า

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 30.4 x 7.5 x 7.5 ซม.

น้ำหนัก : 7.6 กิโลกรัม


Logitech - PTZ PRO 2

ระบบ : การควบคุมทางไกล

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : มุมมอง 90°

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 14.6 x 13.1 x 13 ซม.

น้ำหนัก : 5.8 กิโลกรัม


Logitech - MEETUP

ระบบ : เลนส์ Logitech

ความละเอียด : 4K

ระบบ : Bluetooth® เทคโนโลยีไร้สาย

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 10.4 x 40 x 8.5 ซม.

น้ำหนัก : 1.4 กิโลกรัม


Logitech - GROUP

ระบบ : ระยะเชื่อมต่อ IR 8.5 เมตร

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : การควบคุมทางไกล

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ระบบ : มุมมอง 90°

ระบบ : ลดเสียงสะท้อน  เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

  ความละเอียด : Full HD

  รับรอง : Hi-Speed USB 2.0

  ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

  ขนาด : 6.8 x 2.9 x 4 ซม.

  น้ำหนัก : 0.8 กิโลกรัม


  เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

  ความละเอียด : Full HD

  รับรอง : Hi-Speed USB 2.0

  ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

  ขนาด : 7.3 x 12.6 x 4.5 ซม.

  น้ำหนัก : 1.7 กิโลกรัม


  เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

  ความละเอียด : Full HD

  ระบบ : ซูม 4 เท่าความละเอียดสูง

  ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

  ขนาด : 4.3 x 9.4 x 7.1 ซม.

  น้ำหนัก : 1.6 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : Rightlight™ 3

ความละเอียด : 4K

ระบบ : ดิจิตอลซูม 5 เท่าแบบ Full HD

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 6.3 x 3.6 x 1.9 ซม.

น้ำหนัก : 0.6 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : ซูมแบบ HD 1.2 เท่า

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 15.4 x 15 x 10.4 ซม.

น้ำหนัก : 5.6 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : ดิจิตอลซูม 4 เท่า

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 30.4 x 7.5 x 7.5 ซม.

น้ำหนัก : 7.6 กิโลกรัมระบบ : การควบคุมทางไกล

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : มุมมอง 90°

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 14.6 x 13.1 x 13 ซม.

น้ำหนัก : 5.8 กิโลกรัม


ระบบ : เลนส์ Logitech

ความละเอียด : 4K

ระบบ : Bluetooth® เทคโนโลยีไร้สาย

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ขนาด : 10.4 x 40 x 8.5 ซม.

น้ำหนัก : 1.4 กิโลกรัม


ระบบ : ระยะเชื่อมต่อ IR 8.5 เมตร

ความละเอียด : Full HD

ระบบ : การควบคุมทางไกล

ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ

ระบบ : มุมมอง 90°

ระบบ : ลดเสียงสะท้อน


  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  Logitech B525 เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2 / ความละเอียด : Full HD / รับรอง : Hi-Speed USB 2.0 / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 6.8 x 2.9 x 4 ซม. / น้ำหนัก : 0.8 กิโลกรัม ฿1,775 รายละเอียด
  Logitech C925E เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2 / ความละเอียด : Full HD / รับรอง : Hi-Speed USB 2.0 / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 7.3 x 12.6 x 4.5 ซม. / น้ำหนัก : 1.7 กิโลกรัม ฿4,205 รายละเอียด
  Logitech C930e เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2 / ความละเอียด : Full HD / ระบบ : ซูม 4 เท่าความละเอียดสูง / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 4.3 x 9.4 x 7.1 ซม. / น้ำหนัก : 1.6 กิโลกรัม ฿4,392 รายละเอียด
  Logitech BRIO เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 3 / ความละเอียด : 4K / ระบบ : ดิจิตอลซูม 5 เท่าแบบ Full HD / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 6.3 x 3.6 x 1.9 ซม. / น้ำหนัก : 0.6 กิโลกรัม ฿7,850 รายละเอียด
  Logitech BCC950 เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2 / ความละเอียด : Full HD / ระบบ : ซูมแบบ HD 1.2 เท่า / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 15.4 x 15 x 10.4 ซม. / น้ำหนัก : 5.6 กิโลกรัม ฿10,279 รายละเอียด
  Logitech CONNECT เทคโนโลยี่ : Rightlight™ 2 / ความละเอียด : Full HD / ระบบ : ดิจิตอลซูม 4 เท่า / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 30.4 x 7.5 x 7.5 ซม. / น้ำหนัก : 7.6 กิโลกรัม ฿18,691 รายละเอียด
  Logitech PTZ PRO 2 ระบบ : การควบคุมทางไกล / ความละเอียด : Full HD / ระบบ : มุมมอง 90° / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 14.6 x 13.1 x 13 ซม. / น้ำหนัก : 5.8 กิโลกรัม ฿26,167 รายละเอียด
  Logitech MEETUP ระบบ : เลนส์ Logitech / ความละเอียด : 4K / ระบบ : Bluetooth® เทคโนโลยีไร้สาย / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ขนาด : 10.4 x 40 x 8.5 ซม. / น้ำหนัก : 1.4 กิโลกรัม ฿35,421 รายละเอียด
  Logitech GROUP ระบบ : ระยะเชื่อมต่อ IR 8.5 เมตร / ความละเอียด : Full HD / ระบบ : การควบคุมทางไกล / ระบบ : โฟกัสอัตโนมัติ / ระบบ : มุมมอง 90° / ระบบ : ลดเสียงสะท้อน ฿43,924 รายละเอียด

© Newzeno