ค้นหาสินค้า :

HITACHI - CP-X2542WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 2,700 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


HITACHI - CP-X3042WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 3,200 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


HITACHI - CP-X3542WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 3,700 Lumes

ความคมชัด : 16,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


HITACHI - CP-X4042WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 4,200 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WX3042WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 3,000 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WX3541WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 3,700 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


HITACHI - CP-WX4042WN

เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 4,000 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม  เทคโนโลยี่ : LCD

  ความละเอียด : XGA

  ความสว่าง : 2,700 Lumes

  ความคมชัด : 10,000:1

  ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

  น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


  เทคโนโลยี่ : LCD

  ความละเอียด : XGA

  ความสว่าง : 3,200 Lumes

  ความคมชัด : 10,000:1

  ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

  น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


  เทคโนโลยี่ : LCD

  ความละเอียด : XGA

  ความสว่าง : 3,700 Lumes

  ความคมชัด : 16,000:1

  ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

  น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : XGA

ความสว่าง : 4,200 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 3,000 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 3,700 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : LCD

ความละเอียด : WXGA

ความสว่าง : 4,000 Lumes

ความคมชัด : 10,000:1

ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม.

น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  HITACHI CP-X2542WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : XGA / ความสว่าง : 2,700 Lumes / ความคมชัด : 10,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿22,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-X3042WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : XGA / ความสว่าง : 3,200 Lumes / ความคมชัด : 10,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿25,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-X3542WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : XGA / ความสว่าง : 3,700 Lumes / ความคมชัด : 16,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿39,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-X4042WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : XGA / ความสว่าง : 4,200 Lumes / ความคมชัด : 10,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿44,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WX3042WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : WXGA / ความสว่าง : 3,000 Lumes / ความคมชัด : 10,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿29,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WX3541WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : WXGA / ความสว่าง : 3,700 Lumes / ความคมชัด : 10,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿44,900 รายละเอียด
  HITACHI CP-WX4042WN เทคโนโลยี่ : LCD / ความละเอียด : WXGA / ความสว่าง : 4,000 Lumes / ความคมชัด : 10,000:1 / ขนาด : 32 x 8.5 x 24.5 ซม. / น้ำหนัก : 3.1 กิโลกรัม ฿49,900 รายละเอียด

© Newzeno