ค้นหาสินค้า :

Newzeno - LVW06-48T

รูปแบบ : Premium

สำหรับหน้าจอขนาด : 45 - 80 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

Max VESA : 800 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +4 ~ -2 องศา

ขนาด : 870 x 524 x 95 มิลลิเมตร


Newzeno - LPA49-686

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 50 - 90 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 75 กิโลกรัม

Max VESA : 816 x 610 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +5 ~ - 15 องศา

ขนาด : 635 x 885 x 630 มิลลิเมตร


Newzeno - KMA28-466D

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 45 กิโลกรัม

Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +5 ~ - 8 องศา

ขนาด : 517 x 643 x 418 มิลลิเมตร


Newzeno - KMA28-443

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 400 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +5 ~ - 8 องศา

ขนาด : 512 x 435 x 435 มิลลิเมตร


Newzeno - LP37-810T

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 60 - 100 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 100 กิโลกรัม

Max VESA : 1098 x 807 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : -15 ~ +15 องศา

ขนาด : 1140 x 832 x 130 มิลลิเมตร


Newzeno - LP59-48T

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 43 - 90 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

Max VESA : 855 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +3 ~ - 12 องศา

ขนาด : 49 x 890 x 431 มิลลิเมตร


Newzeno - LP46-46T

รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : 0 ~ - 12 องศา

ขนาด : 40 x 654 x 435 มิลลิเมตร


Newzeno - KL22-44T

รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 402 x 438 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 465 x 422 x 20.5 มิลลิเมตร


Newzeno - KL22-22T

รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 202 x 238 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 265 x 222 x 20.5 มิลลิเมตร  รูปแบบ : Premium

  สำหรับหน้าจอขนาด : 45 - 80 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

  Max VESA : 800 x 400 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +4 ~ -2 องศา

  ขนาด : 870 x 524 x 95 มิลลิเมตร


  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 50 - 90 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 75 กิโลกรัม

  Max VESA : 816 x 610 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +5 ~ - 15 องศา

  ขนาด : 635 x 885 x 630 มิลลิเมตร


  รูปแบบ : Standard

  สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

  รับน้ำหนัก : 45 กิโลกรัม

  Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร

  ระดับการเอียง : +5 ~ - 8 องศา

  ขนาด : 517 x 643 x 418 มิลลิเมตรรูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 400 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +5 ~ - 8 องศา

ขนาด : 512 x 435 x 435 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 60 - 100 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 100 กิโลกรัม

Max VESA : 1098 x 807 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : -15 ~ +15 องศา

ขนาด : 1140 x 832 x 130 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 43 - 90 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

Max VESA : 855 x 405 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +3 ~ - 12 องศา

ขนาด : 49 x 890 x 431 มิลลิเมตรรูปแบบ : Standard

สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : 0 ~ - 12 องศา

ขนาด : 40 x 654 x 435 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 402 x 438 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 465 x 422 x 20.5 มิลลิเมตร


รูปแบบ : Economy

สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว

รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม

Max VESA : 202 x 238 มิลลิเมตร

ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา

ขนาด : 265 x 222 x 20.5 มิลลิเมตร


  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  Newzeno LVW06-48T รูปแบบ : Premium / สำหรับหน้าจอขนาด : 45 - 80 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม / Max VESA : 800 x 400 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +4 ~ -2 องศา / ขนาด : 870 x 524 x 95 มิลลิเมตร ฿8,560 รายละเอียด
  Newzeno LPA49-686 รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 50 - 90 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 75 กิโลกรัม / Max VESA : 816 x 610 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +5 ~ - 15 องศา / ขนาด : 635 x 885 x 630 มิลลิเมตร ฿4,280 รายละเอียด
  Newzeno KMA28-466D รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 45 กิโลกรัม / Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +5 ~ - 8 องศา / ขนาด : 517 x 643 x 418 มิลลิเมตร ฿3,210 รายละเอียด
  Newzeno KMA28-443 รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 55 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม / Max VESA : 400 x 400 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +5 ~ - 8 องศา / ขนาด : 512 x 435 x 435 มิลลิเมตร ฿2,140 รายละเอียด
  Newzeno LP37-810T รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 60 - 100 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 100 กิโลกรัม / Max VESA : 1098 x 807 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : -15 ~ +15 องศา / ขนาด : 1140 x 832 x 130 มิลลิเมตร ฿3,210 รายละเอียด
  Newzeno LP59-48T รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 43 - 90 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม / Max VESA : 855 x 405 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +3 ~ - 12 องศา / ขนาด : 49 x 890 x 431 มิลลิเมตร ฿1,605 รายละเอียด
  Newzeno LP46-46T รูปแบบ : Standard / สำหรับหน้าจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 50 กิโลกรัม / Max VESA : 600 x 400 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : 0 ~ - 12 องศา / ขนาด : 40 x 654 x 435 มิลลิเมตร ฿1,070 รายละเอียด
  Newzeno KL22-44T รูปแบบ : Economy / สำหรับหน้าจอขนาด : 32 - 55 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม / Max VESA : 402 x 438 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา / ขนาด : 465 x 422 x 20.5 มิลลิเมตร ฿749 รายละเอียด
  Newzeno KL22-22T รูปแบบ : Economy / สำหรับหน้าจอขนาด : 23 - 42 นิ้ว / รับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม / Max VESA : 202 x 238 มิลลิเมตร / ระดับการเอียง : +0 ~ - 8 องศา / ขนาด : 265 x 222 x 20.5 มิลลิเมตร ฿535 รายละเอียด

© Newzeno