ค้นหาสินค้า :

LG - LAP010BL2

Pixel Pitch (mm) : 1.00

Output : FHD@60P

Input : Max UHD@30P

Refresh Rate : 1,920 Hz

ขนาด : 38.4 x 36 x 7.7 ซม.

น้ำหนัก : 5 กิโลกรัม


LG - LAP015BL2

Pixel Pitch (mm) : 1.50

Output : FHD@60P

Input : Max UHD@30P

Refresh Rate : 1,920 Hz

ขนาด : 38.4 x 36 x 7.7 ซม.

น้ำหนัก : 5 กิโลกรัม


LG - LAP020BL4

Pixel Pitch (mm) : 2.00

Output : FHD@60P

Input : Max UHD@30P

Refresh Rate : 1,920 Hz

ขนาด : 38.4 x 36 x 7.7 ซม.

น้ำหนัก : 5 กิโลกรัม


LG - LAS012DB2-F

Pixel Pitch (mm) : 1.26

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - LAS014DB2-F

Pixel Pitch (mm) : 1.45

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - LAS015DB2-F

Pixel Pitch (mm) : 1.58

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - LAS018DB2-F

Pixel Pitch (mm) : 1.89

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - LAS025DB2-F

Pixel Pitch (mm) : 2.52

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - LAS040DB4DF

Pixel Pitch (mm) : 4.00

Color Temp : 3,200 - 9,300

ความสว่าง : 1,000

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72 x 96 x 13.6 ซม.

น้ำหนัก : 24 กิโลกรัม


LG - LAS040DB4

Pixel Pitch (mm) : 4.00

Color Temp : 3,200 - 9,300

ความสว่าง : 1,000

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72 x 96 x 13.6 ซม.

น้ำหนัก : 24 กิโลกรัม


LG - LAE029DD4

Pixel Pitch (mm) : 2.91

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 800

Physical Pixel : 118,089

ขนาด : 46.5 x 46.5 x 7.8 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม


LG - LAE039DD4

Pixel Pitch (mm) : 3.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 800

Physical Pixel : 65,536

ขนาด : 46.5 x 46.5 x 7.8 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม


LG - LAE039DD4D

Pixel Pitch (mm) : 3.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 800

Physical Pixel : 65,536

ขนาด : 46.5 x 46.5 x 7.8 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม


LG - LAS040DA3D

Pixel Pitch (mm) : 4.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 2,000

Physical Pixel : 62,500

ขนาด : 96 x 96 x 9.6 ซม.

น้ำหนัก : 30 กิโลกรัม


LG - LAS060DA3D

Pixel Pitch (mm) : 6.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 2,000

Physical Pixel : 27,777

ขนาด : 96 x 96 x 9.6 ซม.

น้ำหนัก : 30 กิโลกรัม


LG - LAS100DA3D

Pixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 2,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 192 x 96 x 9.6 ซม.

น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม


LG - LAC029DD4

Pixel Pitch (mm) : 2.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 1,000

Physical Pixel : 112,896

ขนาด : 50 x 50 x 8.4 ซม.

น้ำหนัก : 9 กิโลกรัม


LG - LAC039DD4

Pixel Pitch (mm) : 3.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 1,000

Physical Pixel : 65,536

ขนาด : 50 x 50 x 8.4 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม
Pixel Pitch (mm) : 1.26

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 1.45

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 1.58

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 1.89

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 2.52

Color Temp : 3,000 - 10,000

ความสว่าง : 600

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 60.4 x 34 x 7.2 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 4.00

Color Temp : 3,200 - 9,300

ความสว่าง : 1,000

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72 x 96 x 13.6 ซม.

น้ำหนัก : 24 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 4.00

Color Temp : 3,200 - 9,300

ความสว่าง : 1,000

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72 x 96 x 13.6 ซม.

น้ำหนัก : 24 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 2.91

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 800

Physical Pixel : 118,089

ขนาด : 46.5 x 46.5 x 7.8 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 3.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 800

Physical Pixel : 65,536

ขนาด : 46.5 x 46.5 x 7.8 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 3.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 800

Physical Pixel : 65,536

ขนาด : 46.5 x 46.5 x 7.8 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 4.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 2,000

Physical Pixel : 62,500

ขนาด : 96 x 96 x 9.6 ซม.

น้ำหนัก : 30 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 6.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 2,000

Physical Pixel : 27,777

ขนาด : 96 x 96 x 9.6 ซม.

น้ำหนัก : 30 กิโลกรัมPixel Pitch (mm) : 10.00

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 2,000

Physical Pixel : 10,000

ขนาด : 192 x 96 x 9.6 ซม.

น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 2.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 1,000

Physical Pixel : 112,896

ขนาด : 50 x 50 x 8.4 ซม.

น้ำหนัก : 9 กิโลกรัม


Pixel Pitch (mm) : 3.90

Color Temp : 6,500

ความสว่าง : 1,000

Physical Pixel : 65,536

ขนาด : 50 x 50 x 8.4 ซม.

น้ำหนัก : 8 กิโลกรัม


© Newzeno