ค้นหาสินค้า :

HISENSE - HISENSE 32B4E30T

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 400 nits

รายละเอียด : 16:9

ขนาดจอ 726.5x425.4x63.6 mm

นํ้าหนัก 7.21 kg


HISENSE - HISENSE 43B4E30T

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 968.2x559.4x59.9 mm

นํ้าหนัก 12.95 kg


HISENSE - HISENSE 50B4E30T

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1123.6x646.8x67.9 mm

นํ้าหนัก 17.75 kg


HISENSE - HISENSE 55B4E30T

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1238.6X711.1X61.7 mm

นํ้าหนัก 21.95 kg


HISENSE - HISENSE 65B4E30T

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1655x1078x280 mm

นํ้าหนัก 31.81 kg


HISENSE - HN65WR60AE

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 350 cd/m2 (typ.)

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1734x1114x266 mm

นํ้าหนัก 41.5 kg


HISENSE - HN75WR80AE

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400cd/m2 (typ.)

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1720x1047x103 mm

นํ้าหนัก 74.2kg


HISENSE - HN86WR80AE

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400cd/m2 (typ.)

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1972x1192x90 mm

นํ้าหนัก 102 kg


HISENSE - 49L35E5K

เทคโนโลยี่ : LGD

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 500 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1077.58x113.65x607.8 mm

นํ้าหนัก 21.9 kg


HISENSE - 55L35E5K

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 500 nits

ความคมชัด 1400:1 (typ)

ขนาดจอ 1213.4x121.85x684.2 mm

นํ้าหนัก 27.15 kg


HISENSE - 55L18H5K

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 500 nits

ความคมชัด 1300:1 (typ)

ขนาดจอ 1211.4x121.1x682.2 mm

นํ้าหนัก 24.15 kg55

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1238.6X711.1X61.7 mm

นํ้าหนัก 21.95 kg

65

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1655x1078x280 mm

นํ้าหนัก 31.81 kg

65

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 350 cd/m2 (typ.)

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1734x1114x266 mm

นํ้าหนัก 41.5 kg


75

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400cd/m2 (typ.)

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1720x1047x103 mm

นํ้าหนัก 74.2kg

86

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 3840X2160

ความสว่าง : 400cd/m2 (typ.)

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1972x1192x90 mm

นํ้าหนัก 102 kg

49

เทคโนโลยี่ : LGD

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 500 nits

ความคมชัด 1200:1 (typ)

ขนาดจอ 1077.58x113.65x607.8 mm

นํ้าหนัก 21.9 kg


55

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 500 nits

ความคมชัด 1400:1 (typ)

ขนาดจอ 1213.4x121.85x684.2 mm

นํ้าหนัก 27.15 kg

55

เทคโนโลยี่ : DLED

ความละเอียด : 1920X1080

ความสว่าง : 500 nits

ความคมชัด 1300:1 (typ)

ขนาดจอ 1211.4x121.1x682.2 mm

นํ้าหนัก 24.15 kg

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  HISENSE HISENSE 32B4E30T เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 1920X1080 / ความสว่าง : 400 nits / รายละเอียด : 16:9 / ขนาดจอ 726.5x425.4x63.6 mm / นํ้าหนัก 7.21 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HISENSE 43B4E30T เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 3840X2160 / ความสว่าง : 400 nits / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 968.2x559.4x59.9 mm / นํ้าหนัก 12.95 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HISENSE 50B4E30T เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 3840X2160 / ความสว่าง : 400 nits / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1123.6x646.8x67.9 mm / นํ้าหนัก 17.75 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HISENSE 55B4E30T เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 3840X2160 / ความสว่าง : 400 nits / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1238.6X711.1X61.7 mm / นํ้าหนัก 21.95 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HISENSE 65B4E30T เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 3840X2160 / ความสว่าง : 400 nits / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1655x1078x280 mm / นํ้าหนัก 31.81 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HN65WR60AE เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 1920X1080 / ความสว่าง : 350 cd/m2 (typ.) / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1734x1114x266 mm / นํ้าหนัก 41.5 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HN75WR80AE เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 3840X2160 / ความสว่าง : 400cd/m2 (typ.) / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1720x1047x103 mm / นํ้าหนัก 74.2kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE HN86WR80AE เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 3840X2160 / ความสว่าง : 400cd/m2 (typ.) / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1972x1192x90 mm / นํ้าหนัก 102 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE 49L35E5K เทคโนโลยี่ : LGD / ความละเอียด : 1920X1080 / ความสว่าง : 500 nits / ความคมชัด 1200:1 (typ) / ขนาดจอ 1077.58x113.65x607.8 mm / นํ้าหนัก 21.9 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE 55L35E5K เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 1920X1080 / ความสว่าง : 500 nits / ความคมชัด 1400:1 (typ) / ขนาดจอ 1213.4x121.85x684.2 mm / นํ้าหนัก 27.15 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HISENSE 55L18H5K เทคโนโลยี่ : DLED / ความละเอียด : 1920X1080 / ความสว่าง : 500 nits / ความคมชัด 1300:1 (typ) / ขนาดจอ 1211.4x121.1x682.2 mm / นํ้าหนัก 24.15 kg ติดต่อสอบถาม รายละเอียด

© Newzeno