ค้นหาสินค้า :

Logitech - สายเชื่อมต่อ GROUP 10 เมตร

ความยาว : 10 เมตร

ความหนา : 4 มม.

น้ำหนัก: 278 ก.

ชนิดการเชื่อมต่อ : Mini-DIN-6
Logitech - สายเชื่อมต่อ GROUP 15 เมตร

ความยาว : 15 เมตร

ความหนา : 5 มม.

น้ำหนัก: 510 ก.

ชนิดการเชื่อมต่อ : Mini-DIN-6
Logitech - GROUP EXPANSION MICS

ไฟสัญญาณ (LED)

เชื่อมต่อ : Plug-and-play

ปุ่ม / สวิตช์: ปิดเสียงไมโครโฟน

ชนิดไมโครโฟน : ป้องกันเสียงรบกวน
Logitech - EXPANSION MIC FOR MEETUP

การเชื่อมต่อ : Plug-and-play

ไฟสัญญาณ : (LED)

การจับคู่ : Bluetooth

ชนิดไมโครโฟน : ป้องกันเสียงรบกวน

ปุ่ม / สวิตช์ : ปิดเสียงไมโครโฟน

ความยาวของสายเชื่อมต่อ: 6 เมตร


Logitech - ขาตั้งทีวีสำหรับ MEETUP

รูปแบบการติดตั้ง: มาตรฐาน VESA

น้ำหนัก: 280 g


Logitech - SMARTDOCK

Ethernet : รองรับ DHCP

Logitech ConferenceCam

กระแสไฟ 100-240v AC

พอร์ต USB 3.0 สามพอร์ต

เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว

ขั้วต่อพื้นผิวแบบในตัว


Logitech - SMARTDOCK EXTENDER BOX

สายเชื่อมต่อ 5 เมตร

แผงติดตั้ง VESA ขนาด 10x10 ซม.


Logitech - LOGITECH SCREEN SHARE

อินพุต: HDMI 1.4a และสูงกว่า

เอาต์พุต: USB 3.0 หรือ 2.0

อินพุตวิดีโอ: 1920 x 1080 (1080p)

เอาต์พุตวิดีโอ: 1920 x 1080 (1080p)

เสียง: 48 KHz/ 16-bit PCM

น้ำหนัก: 30 ก.


Logitech - LOGITECH H570E HEADSET

Type: Directional ECM

Sensitivity: -47 dB +/- 3 dB

Operating voltage: 1.4 - 5.0V DC

Frequency : 31.5 Hz - 20 kHz

Compliant to EN60950-1

Distortion: < 5% @ 1kHz
การเชื่อมต่อ : Plug-and-play

ไฟสัญญาณ : (LED)

การจับคู่ : Bluetooth

ชนิดไมโครโฟน : ป้องกันเสียงรบกวน

ปุ่ม / สวิตช์ : ปิดเสียงไมโครโฟน

ความยาวของสายเชื่อมต่อ: 6 เมตร


รูปแบบการติดตั้ง: มาตรฐาน VESA

น้ำหนัก: 280 g


Ethernet : รองรับ DHCP

Logitech ConferenceCam

กระแสไฟ 100-240v AC

พอร์ต USB 3.0 สามพอร์ต

เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว

ขั้วต่อพื้นผิวแบบในตัวสายเชื่อมต่อ 5 เมตร

แผงติดตั้ง VESA ขนาด 10x10 ซม.


อินพุต: HDMI 1.4a และสูงกว่า

เอาต์พุต: USB 3.0 หรือ 2.0

อินพุตวิดีโอ: 1920 x 1080 (1080p)

เอาต์พุตวิดีโอ: 1920 x 1080 (1080p)

เสียง: 48 KHz/ 16-bit PCM

น้ำหนัก: 30 ก.


Type: Directional ECM

Sensitivity: -47 dB +/- 3 dB

Operating voltage: 1.4 - 5.0V DC

Frequency : 31.5 Hz - 20 kHz

Compliant to EN60950-1

Distortion: < 5% @ 1kHz


  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  Logitech สายเชื่อมต่อ GROUP 10 เมตร ความยาว : 10 เมตร / ความหนา : 4 มม. / น้ำหนัก: 278 ก. / ชนิดการเชื่อมต่อ : Mini-DIN-6 / / ฿3,924 รายละเอียด
  Logitech สายเชื่อมต่อ GROUP 15 เมตร ความยาว : 15 เมตร / ความหนา : 5 มม. / น้ำหนัก: 510 ก. / ชนิดการเชื่อมต่อ : Mini-DIN-6 / / ฿7,850 รายละเอียด
  Logitech GROUP EXPANSION MICS ไฟสัญญาณ (LED) / เชื่อมต่อ : Plug-and-play / ปุ่ม / สวิตช์: ปิดเสียงไมโครโฟน / ชนิดไมโครโฟน : ป้องกันเสียงรบกวน / / ฿11,121 รายละเอียด
  Logitech EXPANSION MIC FOR MEETUP การเชื่อมต่อ : Plug-and-play / ไฟสัญญาณ : (LED) / การจับคู่ : Bluetooth / ชนิดไมโครโฟน : ป้องกันเสียงรบกวน / ปุ่ม / สวิตช์ : ปิดเสียงไมโครโฟน / ความยาวของสายเชื่อมต่อ: 6 เมตร ฿8,597 รายละเอียด
  Logitech ขาตั้งทีวีสำหรับ MEETUP รูปแบบการติดตั้ง: มาตรฐาน VESA / น้ำหนัก: 280 g / / / / ฿3,924 รายละเอียด
  Logitech SMARTDOCK Ethernet : รองรับ DHCP / Logitech ConferenceCam / กระแสไฟ 100-240v AC / พอร์ต USB 3.0 สามพอร์ต / เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว / ขั้วต่อพื้นผิวแบบในตัว ฿27,944 รายละเอียด
  Logitech SMARTDOCK EXTENDER BOX สายเชื่อมต่อ 5 เมตร / แผงติดตั้ง VESA ขนาด 10x10 ซม. / / / / ฿11,121 รายละเอียด
  Logitech LOGITECH SCREEN SHARE อินพุต: HDMI 1.4a และสูงกว่า / เอาต์พุต: USB 3.0 หรือ 2.0 / อินพุตวิดีโอ: 1920 x 1080 (1080p) / เอาต์พุตวิดีโอ: 1920 x 1080 (1080p) / เสียง: 48 KHz/ 16-bit PCM / น้ำหนัก: 30 ก. ฿12,500 รายละเอียด
  Logitech LOGITECH H570E HEADSET Type: Directional ECM / Sensitivity: -47 dB +/- 3 dB / Operating voltage: 1.4 - 5.0V DC / Frequency : 31.5 Hz - 20 kHz / Compliant to EN60950-1 / Distortion: < 5% @ 1kHz ฿1,868 รายละเอียด

© Newzeno