ค้นหาสินค้า :

LG - 32SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.9 x 42.8 x 5.5 ซม.

น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม


LG - 32SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.9 x 48.1 x 5.5 ซม.

น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม


LG - 43SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม


LG - 43SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม


LG - 49SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 63.8 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม


LG - 49SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 69.6 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม


LG - 55SE3KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 71.4 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม


LG - 55SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 77.3 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม


LG - 55UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,23.9 x 72.5 x 3.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


LG - 86BH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 3,840 x 600 (UHD)

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 58:9

ขนาด : 215.9 x 34.8 x 8.128 ซม.

น้ำหนัก : 20.5 กิโลกรัม


LG - 65SM5KD

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 145.6 x 83 x 4.1 ซม.

น้ำหนัก : 27.9 กิโลกรัม


LG - 65UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,45.8 x 84.8 x 4 ซม.

น้ำหนัก : 26 กิโลกรัม


LG - 86BH7C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 3,840 x 600 (UHD)

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 58:9

ขนาด : 215.9 x 34.8 x 8.128 ซม.

น้ำหนัก : 20.5 กิโลกรัม


LG - 75UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 168 x 96 x 5.8 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม


LG - 32XF1E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 1500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม


LG - 86UH5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 207 x 125 x 29 ซม.

น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม


LG - 49XEB3E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม


LG - 49XEB2E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม


LG - 98LS95D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม.

น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม


LG - 49VH7D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.5 x 60.5 x 8.6 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม


LG - 49VL5D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.7 x 60.7 x 8.9 ซม.

น้ำหนัก : 17.8 กิโลกรัม


LG - 49VM5C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.5 x 60.5 x 8.6 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม


LG - 55LV75D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม.

น้ำหนัก : 30.5 กิโลกรัม


LG - 55LV77D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม.

น้ำหนัก : 23 กิโลกรัม


LG - 55VH7D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม.

น้ำหนัก : 17.8 กิโลกรัม


LG - 55VM5B

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.1 x 68.2 x 8.6 ซม.

น้ำหนัก : 18.6 กิโลกรัม


LG - 55XS2E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1123.55 x 70.94 x 8.54 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


LG - 55XE3C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 74.53 x 134.54 x 16.0 ซม.

น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม


LG - 55XF3E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.6 x 70.9 x 10.7 ซม.

น้ำหนัก : 26.5 กิโลกรัม


LG - 75XE3C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.6 x 199.2 x 21.9 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


LG - 75XS2C

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 167.5 x 95.4 x 11.6 ซม.

น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม


LG - 32TA3E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 76.8 x 46.3 x 7.4 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


LG - KT-T32E

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.2 กิโลกรัม

LG - KT-T320

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.1 กิโลกรัม

LG - 43TA3E

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 100.96 x 59.78 x 7.14 ซม.

น้ำหนัก : 17.1 กิโลกรัม


LG - 43KT - T43E

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 6.4 กิโลกรัม

LG - 43KT-T430

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ขนาด : 99.7 x 58.6 x 2.35 ซม.

น้ำหนัก : 6.5 กิโลกรัม
LG - 49MS75A - 7BB

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 600cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,09.5 x 62.5 x 3.7 ซม.

น้ำหนัก : 22 กิโลกรัม


LG - 49WFB

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : - cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 122.2 x 69 x 1.1 ซม.

น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม


LG - 55WFB

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : - cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 133.1 x 78.6 x 1.1 ซม.

น้ำหนัก : 6.6 กิโลกรัม43

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 63.8 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 110.2 x 69.6 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 350cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 71.4 x 5.4 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.8 x 77.3 x 2.1 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,23.9 x 72.5 x 3.8 ซม.

น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม


86

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 3,840 x 600 (UHD)

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 58:9

ขนาด : 215.9 x 34.8 x 8.128 ซม.

น้ำหนัก : 20.5 กิโลกรัม

65

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 145.6 x 83 x 4.1 ซม.

น้ำหนัก : 27.9 กิโลกรัม

65

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,45.8 x 84.8 x 4 ซม.

น้ำหนัก : 26 กิโลกรัม


86

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 3,840 x 600 (UHD)

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 58:9

ขนาด : 215.9 x 34.8 x 8.128 ซม.

น้ำหนัก : 20.5 กิโลกรัม

75

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 168 x 96 x 5.8 ซม.

น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม

32

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 1500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม


86

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 207 x 125 x 29 ซม.

น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD)

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม.

น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม


98

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม.

น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.5 x 60.5 x 8.6 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.7 x 60.7 x 8.9 ซม.

น้ำหนัก : 17.8 กิโลกรัม


49

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.5 x 60.5 x 8.6 ซม.

น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม.

น้ำหนัก : 30.5 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม.

น้ำหนัก : 23 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 700cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม.

น้ำหนัก : 17.8 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 121.1 x 68.2 x 8.6 ซม.

น้ำหนัก : 18.6 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1123.55 x 70.94 x 8.54 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 74.53 x 134.54 x 16.0 ซม.

น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 123.6 x 70.9 x 10.7 ซม.

น้ำหนัก : 26.5 กิโลกรัม

75

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 3000cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 107.6 x 199.2 x 21.9 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม


75

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 2500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 167.5 x 95.4 x 11.6 ซม.

น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม

32

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 76.8 x 46.3 x 7.4 ซม.

น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม

32

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.2 กิโลกรัม

32

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.1 กิโลกรัม
43

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 100.96 x 59.78 x 7.14 ซม.

น้ำหนัก : 17.1 กิโลกรัม

43

เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 6.4 กิโลกรัม

43

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ขนาด : 99.7 x 58.6 x 2.35 ซม.

น้ำหนัก : 6.5 กิโลกรัม49

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 600cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 1,09.5 x 62.5 x 3.7 ซม.

น้ำหนัก : 22 กิโลกรัม

49

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : - cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 122.2 x 69 x 1.1 ซม.

น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : ISP

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : - cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 133.1 x 78.6 x 1.1 ซม.

น้ำหนัก : 6.6 กิโลกรัม

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  LG 32SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.9 x 42.8 x 5.5 ซม. / น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 32SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.9 x 48.1 x 5.5 ซม. / น้ำหนัก : 6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 96.9 x 56.3 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 10 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 110.2 x 63.8 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 110.2 x 69.6 x 2.1 ซม. / น้ำหนัก : 14.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55SE3KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 350cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 123.8 x 71.4 x 5.4 ซม. / น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 123.8 x 77.3 x 2.1 ซม. / น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1,23.9 x 72.5 x 3.8 ซม. / น้ำหนัก : 16.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 86BH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 3,840 x 600 (UHD) / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 58:9 / ขนาด : 215.9 x 34.8 x 8.128 ซม. / น้ำหนัก : 20.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 65SM5KD เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 145.6 x 83 x 4.1 ซม. / น้ำหนัก : 27.9 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 65UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1,45.8 x 84.8 x 4 ซม. / น้ำหนัก : 26 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 86BH7C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 3,840 x 600 (UHD) / ความสว่าง : 700cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 58:9 / ขนาด : 215.9 x 34.8 x 8.128 ซม. / น้ำหนัก : 20.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 75UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 168 x 96 x 5.8 ซม. / น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 32XF1E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 1500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม. / น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 86UH5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 207 x 125 x 29 ซม. / น้ำหนัก : 61 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49XEB3E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD) / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม. / น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49XEB2E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 1,920 x 1,080 (FHD) / ความสว่าง : 2500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 70.1 x 144.5 x 18.09 ซม. / น้ำหนัก : 58.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 98LS95D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม. / น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49VH7D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 700cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 107.5 x 60.5 x 8.6 ซม. / น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49VL5D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 107.7 x 60.7 x 8.9 ซม. / น้ำหนัก : 17.8 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49VM5C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 107.5 x 60.5 x 8.6 ซม. / น้ำหนัก : 17.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55LV75D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม. / น้ำหนัก : 30.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55LV77D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 700cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม. / น้ำหนัก : 23 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55VH7D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 700cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 121.3 x 68.4 x 8.8 ซม. / น้ำหนัก : 17.8 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55VM5B เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 121.1 x 68.2 x 8.6 ซม. / น้ำหนัก : 18.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55XS2E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 2500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1123.55 x 70.94 x 8.54 ซม. / น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55XE3C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 74.53 x 134.54 x 16.0 ซม. / น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55XF3E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 123.6 x 70.9 x 10.7 ซม. / น้ำหนัก : 26.5 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 75XE3C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 3000cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 107.6 x 199.2 x 21.9 ซม. / น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 75XS2C เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 2500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 167.5 x 95.4 x 11.6 ซม. / น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 32TA3E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 76.8 x 46.3 x 7.4 ซม. / น้ำหนัก : 24.7 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG KT-T32E เทคโนโลยี่ : ISP / ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม. / น้ำหนัก : 4.2 กิโลกรัม / / / ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG KT-T320 เทคโนโลยี่ : ISP / ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม. / น้ำหนัก : 4.1 กิโลกรัม / / / ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43TA3E เทคโนโลยี่ : ISP / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 100.96 x 59.78 x 7.14 ซม. / น้ำหนัก : 17.1 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43KT - T43E เทคโนโลยี่ : ISP / ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม. / น้ำหนัก : 6.4 กิโลกรัม / / / ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 43KT-T430 เทคโนโลยี่ : ISP / ความละเอียด : Full HD / ขนาด : 99.7 x 58.6 x 2.35 ซม. / น้ำหนัก : 6.5 กิโลกรัม / / ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49MS75A - 7BB เทคโนโลยี่ : ISP / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 600cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 1,09.5 x 62.5 x 3.7 ซม. / น้ำหนัก : 22 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 49WFB เทคโนโลยี่ : ISP / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : - cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 122.2 x 69 x 1.1 ซม. / น้ำหนัก : 5.4 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55WFB เทคโนโลยี่ : ISP / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : - cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 133.1 x 78.6 x 1.1 ซม. / น้ำหนัก : 6.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด

© Newzeno