ค้นหาสินค้า :

LG - 86UU640C

ความละเอียด : 4K UHD

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ความสว่าง : 350cd/m²

น้ำหนัก : 44.2 กิโลกรัม

ขนาด : 1,943 x 1,113 (1,118) x 77.9LG - 55EJ5D

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 138.3 x 83.4 x 25.2 ซม.

น้ำหนัก : 15.6 กิโลกรัม


LG - 55EV5C

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 139.08 x 122.7 X 0.79 ซม.

น้ำหนัก : 19.76 กิโลกรัม


LG - 55EF5E

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 135.0 x 83.7 x 25.0 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม


LG - 55EG5SD

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 87.2 x 205 x 50 ซม.

น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม


LG - 55EG5CD

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 86.1 X 140.6 X 1.3 ซม.

น้ำหนัก : 31.2 กิโลกรัม


LG - 55EH5C

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 134.6 x 98.8 x 26.9 ซม.

น้ำหนัก : 36.51 กิโลกรัม


LG - 65EE5PC

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 312.3 x 212.0 x 0.85 ซม.

น้ำหนัก : 380 กิโลกรัม


LG - 98LS95D

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม.

น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม


LG - 32XF1E

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 1500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU9100BPG

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 30,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU9750GD

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 8,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU6600GD

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 6,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 52.1 x 22 x 47 ซม.

น้ำหนัก : 24.5 กิโลกรัม


HITACHI - LP-WU6500GD

เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 5,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 36.1 x 43.7 x 14.7 ซม.

น้ำหนัก : 10.5 กิโลกรัม55

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 135.0 x 83.7 x 25.0 ซม.

น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 87.2 x 205 x 50 ซม.

น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม

55

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 86.1 X 140.6 X 1.3 ซม.

น้ำหนัก : 31.2 กิโลกรัม


55

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 400cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 134.6 x 98.8 x 26.9 ซม.

น้ำหนัก : 36.51 กิโลกรัม

65

เทคโนโลยี่ : OLED

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 450cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 312.3 x 212.0 x 0.85 ซม.

น้ำหนัก : 380 กิโลกรัม

98

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : 4K

ความสว่าง : 500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม.

น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม


32

เทคโนโลยี่ : IPS

ความละเอียด : Full HD

ความสว่าง : 1500cd/m²

อัตราส่วนภาพ : 16:9

ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 10,000 Lumes

ความคมชัด : 30,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 8,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม.

น้ำหนัก : 28 กิโลกรัมเทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 6,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 52.1 x 22 x 47 ซม.

น้ำหนัก : 24.5 กิโลกรัม


เทคโนโลยี่ : LASER

ความละเอียด : WUXGA

ความสว่าง : 5,000 Lumes

ความคมชัด : 20,000:1

ขนาด : 36.1 x 43.7 x 14.7 ซม.

น้ำหนัก : 10.5 กิโลกรัม

  แบรนด์ รุ่น รายละเอียด ราคา ตัวเลือก
  LG 86UU640C ความละเอียด : 4K UHD / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ความสว่าง : 350cd/m² / น้ำหนัก : 44.2 กิโลกรัม / ขนาด : 1,943 x 1,113 (1,118) x 77.9 / ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55EJ5D เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 138.3 x 83.4 x 25.2 ซม. / น้ำหนัก : 15.6 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55EV5C เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 139.08 x 122.7 X 0.79 ซม. / น้ำหนัก : 19.76 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55EF5E เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 135.0 x 83.7 x 25.0 ซม. / น้ำหนัก : 17 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55EG5SD เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 87.2 x 205 x 50 ซม. / น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55EG5CD เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 86.1 X 140.6 X 1.3 ซม. / น้ำหนัก : 31.2 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 55EH5C เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 400cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 134.6 x 98.8 x 26.9 ซม. / น้ำหนัก : 36.51 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 65EE5PC เทคโนโลยี่ : OLED / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 450cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 312.3 x 212.0 x 0.85 ซม. / น้ำหนัก : 380 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 98LS95D เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : 4K / ความสว่าง : 500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 219.1 x 124.6 x 6.9 ซม. / น้ำหนัก : 88 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  LG 32XF1E เทคโนโลยี่ : IPS / ความละเอียด : Full HD / ความสว่าง : 1500cd/m² / อัตราส่วนภาพ : 16:9 / ขนาด : 72.74 x 43.95 x 9.5 ซม. / น้ำหนัก : 12.3 กิโลกรัม ติดต่อสอบถาม รายละเอียด
  HITACHI LP-WU9100BPG เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 10,000 Lumes / ความคมชัด : 30,000:1 / ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม. / น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม ฿1,699,000 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU9750GD เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 8,000 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 50 x 21.6 x 57.6 ซม. / น้ำหนัก : 28 กิโลกรัม ฿999,999 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU6600GD เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 6,000 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 52.1 x 22 x 47 ซม. / น้ำหนัก : 24.5 กิโลกรัม ฿599,999 รายละเอียด
  HITACHI LP-WU6500GD เทคโนโลยี่ : LASER / ความละเอียด : WUXGA / ความสว่าง : 5,000 Lumes / ความคมชัด : 20,000:1 / ขนาด : 36.1 x 43.7 x 14.7 ซม. / น้ำหนัก : 10.5 กิโลกรัม ฿499,999 รายละเอียด

© Newzeno