ค้นหาสินค้า :

Interactive LG-KT-T32E


เทคโนโลยี่ : ISP

ขนาด : 76.8 × 46.3 × 2.9 ซม.

น้ำหนัก : 4.2 กิโลกรัม
เพิ่มเติม

Touch
Panel
Connectivity
Physical Specification
Environment Conditions
Power
Accessory

เอกสารเพิ่มเติมสินค้า

CT00000221_26461.pdf

© Newzeno